Leasing i jego zalety podatkowe dla przedsiębiorcy

Nie da się zaprzeczyć, że leasing to coraz częściej wykorzystywana forma finansowania. Za leasingiem przemawia całkiem sporo argumentów. Dlaczego właściwie leasing jest sensownym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw? Bardzo ważne są zalety podatkowe, które idą w parze z leasingiem. Jeśli zależy Ci na tym, aby efektywnie obniżyć podatki w firmie, leasing może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Szacuje się, że prawie 15% środków, które polskie firmy z sektora MŚP pozyskują na inwestowanie swoich inwestycji, pochodzi właśnie z leasingu. W praktyce oznacza to, że leasing powoli zaczyna cieszyć się w Polsce tak dużym zainteresowaniem, jak w państwach środkowoeuropejskich.

Leasing operacyjny a redukcja obciążeń podatkowych

Firmy z sektora MŚP najczęściej decydują się na leasing operacyjny. Ten fakt można  akurat bardzo łatwo wytłumaczyć – nie zapominajmy o tym, że ta forma leasingu pozwala znacznie obniżyć koszty początkowe. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu stanowi część majątku leasingodawcy. Z tego względu jako koszt firmowy może zostać wpisana cała rata leasingowa – dotyczy to zarówno jej części kapitałowej, jak i odsetkowe, a także opłaty wstępnej przy podpisywaniu umowy leasingu. Dodatkowo przedsiębiorca ma także możliwości rozłożenia podatku VAT.

Warto jednak pamiętać, że leasing operacyjny wiąże się z tym, że koszty amortyzacji pozostają po stronie leasingodawcy, który pozostaje właścicielem maszyny lub pojazdu leasingowanego. Koszt amortyzacji obniża zatem podatek leasingodawcy. Po zakończeniu się umowy leasingu operacyjnego firma może wykupić sprzęt (obowiązuje ustalona uprzednio cena) lub zrezygnować z tej opcji.

Podatki a leasing finansowy

Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy firma zdecyduje się na leasing finansowy. Ta forma finansowania cieszy się dość dużym zainteresowaniem ze strony firm o ugruntowanej pozycji na rynku, które nie muszą szukać finansowania z niskimi kosztami początkowymi. W przypadku podpisania umowy leasingu finansowego leasingobiorca musi zapłacić cały podatek VAT od razu z pierwszą ratą leasingową. W tym miejscu warto zaznaczyć, że VAT uzależniony jest od tego, co konkretnie jest przedmiotem leasingu. W tym sensie najkorzystniejszą opcją jest leasing finansowy przedmiotów objętych niską stawką podatku VAT. Leasing finansowy oznacza dla przedsiębiorstwa, że nie ponosi ono żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykupem przedmiotu leasingu.

A jak wygląda sytuacja z odliczaniem kosztów? Leasing finansowy oznacza, że możecie odliczyć tylko odsetkową część raty. Jednak to bynajmniej nie koniec korzyści. Z racji tego, że przedmiot leasingu jest własnością leasingobiorcy, może on odliczyć także koszty amortyzacji.

Leasing można uzyskać łatwiej niż kredyt. To bardzo istotny argument za tą właśnie formą finansowania. Zazwyczaj decyzję można otrzymać znacznie szybciej. A ponadto leasing jest formą finansowania, która jest dostępna także dla nowych firm. Zanim jednak podejmiecie decyzję, czy lepszy będzie leasing finansowy czy operacyjny, omówcie tę kwestię z kompetentnym księgowym.

Back to top